2017 Logo Tasarım Trendleri

2017 Yılının Logo Tasarım Trendlerine

ve marka kimliklerinde kullanılmak üzere oluşturulan değişikliklere ve yeniden oluşturulan trenler tahminini derledik.
Tasarım trendleri her alanda değiştiği gibi bu değişiklikleri Logo Tasarımında da zamanın getirdiği görsel yeterliliği içerisinde barındırmaya çalıştıklarını gözlemleyebiliriz. Tasarım trendleri yıldan yıla değişmesine rağmen logo tasarımındaki değişiklikler iki türlü olarak ortaya çıkıyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz, ilk olarak markanın radikal bir karar alarak köklü bir değişiklik yapması yada mevcutta kullanılan logonun zamanın görsel trendlerine uyarlanması diyebiliriz.

2017 başladığında yeni yıla girerken bizi bu konuda meraklandıran tasarımcılar olmuştur, Designhill ve işbirliği içerisinde çalışan bir çok profesyonel logo tasarımcısı ile yapılan araştırmalar, bir kaç yeni eğilimi de içinde barından ve daha popüler hale getirecek muhtemel logo tasarımlarını derledik.

1- Literal Minimalizim

Literal Minimalizim Logo

Minimalist Logo

Logoların kendilerini ayırt etmesini sağlayacak kullanılan en cesur ve ilgi uyandırıcı yöntem diyebiliriz. Bu söylem “Sadelik kavramının basitlikten uzaklaşması” olarak da ele alınabilir. Dememiz o ki sektörde kullanılan ve ilgi odağı olan düz tasarım eğilimidir. (daha&helliip;)

Apple Logo Tasarım Değişiklikleri

Apple markasının logo tasarımının dünden bugüne kadar geçirmiş olduğu görsel değişikliklerine ve değişimlerini inceliyoruz.

Bir markanın vazgeçilmez unsuru olan logo, firmanın faaliyet gösterdiği süre boyunca teknoloji ve gelişimden nasibini alarak günün modasına, tarzına, trendine ve kullanım ve görsel standartlarına göre değişiyor. Dünya üzerine köklü markaların logolarının günümüze kadar süren görsel değişiklik serüvenlerini inceleyeceğiz.

Apple
İlk marka olarak bilinen en eski marka olmasa dahi 2015 yılında en değerli (200 milyar dolar) markasının logo tasarımını ele alarak başlayalım. Apple markasının ilk logosu kuruluş tarihi 1976  olan tarihle aynı anda markayı temsil etmeye başlamıştır. Apple markasının ilk logo tasarımını şirketin ortaklarından olan Ronald Wayne tasarlamıştır ve ilk logo tasarımını sadece 1 yıl kullanmışlardır. Logo tasarımında temel fikir Isaac Newton’un yer çekimini bulmasını temsil eden görsel kullanılmaktadır.

Apple'ın İlk Logo Tasarımı / 1976
Apple’ın İlk Logo Tasarımı / 1976

Bu logonun karışık bir tasarıma sahip olmasından ve Steve Jobs’un daha basit, sade ve anlaşılır bir logo tasarımı istemesi üzerine logo tasarımında radikal değişiklikler yaparak yenilediler. Hazırlanan ikinci logo tasarımı ilk bakışta en azından marka ismini temsil edebilecek elma görseline sahipti, aynı zamanda logo tasarımında 6 farklı renk kullanılıyordu. (daha&helliip;)

Başarılı Logo Tasarımı

Markanız için nasıl başarılı bir logo tasarımı oluşturabilirsiniz, iyi tasarlanmış bir logo tasarımı ile potansiyel müşterilerinize nasıl ulaşabilir ve markanızın keşfedilmesini nasıl sağlayabilirsiniz.

Logo şirket ve markanın görsel standartlarının oluşturularak, kurumsal kimlik tasarımının da üzerine inşa edildiği temel taştır. McDonalds’ın patatesten oluşturulmuş altın kemerini düşünün yada Nika markasının swoosh amblemi bu iki logo tasarımıda etkileyicidir. Günümüzde bir şirket ve markalaşmaya çalışan kurumun hala bu kilit noktası olan logo tasarımında büyük eksiklikleri bulunmaktadır.

İdeal ve başarılı bir şirket logosu potansiyel müşterilere ve markanın hedef kitlesine direkt olarak hitap etmesi gerekir. İyi bir Logo Tasarımı ile müşterileriniz ve marka arasında sadakati ve sürekliliği sağlayacak marka kimliğinin de oluşmasını sağlayacak pozitif faydaları oluşur. Bu işletmenin profesyonel bir görünüm kazanmasına da büyük derecede faydası dokunur.

Bu konuda örnek olarak McDonalds’ın logosunu ele alabiliriz, ilk bakışta markanın yaptığı işi güvenle yansıtan ve simgeleyen bir logo tasarımına sahip olduğunu görebiliriz. Başarılı olarak çalışılmış bir logo markanızın bir çok olumlu özelliğini ifade edebilir.

Logo Çeşitleri

Logolar iki farklı tipte ele alınabilir, bunlar logo ve logotype olarak ikiye ayrılırlar. Logotype tipi tamamen yazı tabanlı olarak oluşturulmaktadır, örnek olarak sony, ibm, coca cola, logotypelarını ele alabiliriz. Bu tip logolar markaya özgün olarak tasarlanmış harf ve marka isminin bütününden oluşmaktadır. Var olan yazılardan ziyade sadece markaya ait harflerin farklı olarak tasarlanıp bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Markanıza özel olarak çizilen bu tipografi işlemine logotype denmektedir.

Logotype
Logotype
Logo
Logo

(daha&helliip;)

Logo Tasarım İpuçları

İlham verici, anlaşılır ve başarılı logo tasarımları için bilmeniz gereken logo tasarım ipuçları

Günümüz teknolojisi dünyadaki global ticaret yoğunluğu ve internetin hayatımıza girmesi ile birlikte bilgi alışveirşinin kolaylaşması ve kağıt medyanın yerini sosyal medyaya bırakmasının ardından marka her zamankinden daha da önem kazanmış duruma gelmiştir. Logo günümüzde şirketleri, toplukları ve etkinliklerin olmazsa olmazlarından ve onları temsil etmekte kullanılan görsel bir kimlik aracıdır. Bu grafik sayesinde kurumsal kimliklerini ortaya koyabilrler, idelojilerini yansıtabilirler, iletişimi kolaylaştırabilirler.

Logo tasarımında ve logoda barındırılması istenilen çetrefilli özellikler genel olarak aynıdır, her şeyden önce logonun kolay algılanabilmesini ön planda olmalıdır, bu sayede logoyu ilk gören ve algılayan kişi konunun neyle alakalı olduğu hakkında kendine fikir ve önerilerde bulunabilmektedir. Logoda aranan diğer özelliklerden bir tanesi ise logo tasarımının özgün olması ve logo ilk görüldüğünde farklı bir logoyu çağrıştırmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra logo tasarımında renk seçimi, logo tasarımında tipografi, logo tasarımında algı konularını ilerleyen zamanlarda ayrı, ayrı ele alacağım.

LOGO TASARIM ÖNCESİ HAZIRLIK

İyi bir logo tasarımı sadece güzel görünen bir şey değildir. Logo bir markayı, mesajı temsil etmek ve iletmek için vardır.
İyi bir logo tasarımı sadece güzel görünen bir şey değildir. Logo bir markayı, mesajı temsil etmek ve iletmek için vardır.

Bir logo tasarımı oluşturmada yapılan büyük yanlışlardan birisi ise güzel bir görsel oluşturma konusu üzerinde gereğinden fazla durulması ve asıl amaçdan farkında olmadan yada kasten uzaklaşmak. Hazırlanan bu tarz logo tasarımları ne bir marka geliştirme sürecinde nede iletişim kurma konusunda faydalı bir pozisyonda bulunamıyorlar. Logo tasarımını geliştirmedeki ilk adım bu kavramlarının tamamının ve hazırlanılacak olan logonun bulunacağı sektör ile ilgili en azından yüzeysel olarak araştırma yapılması markanın doğmadan yada revize olmadan önce daha sağlam temeller üzerinde inşaa edilmesini sağlayacaktır. (daha&helliip;)

Logo Tasarımı ve Temel Kuralları

Logo Tasarımı bir markanın kurumsallaşma adımları arasında yer alan en önemli adımlardan bir tanesidir. Doğru hazırlanılmış ve kullanılmakta olan bir Logo Tasarımı ile marka kendini hafızalarda güçlü ve sağlam olarak yer edinmesini sağlar. Marka, kurum yada bir oluşum için logo tasarımı hazırlayan kişinin sadece Grafik Tasarımcı olması veya grafik tasarım programlarını iyi kullanması bir logonun evrimleşip yetişmesi için hiç bir zaman yeterli değildir.

Bu nedenle Logo Tasarım sürecinin ana hatlarını 12 temel kurala bölerek ele aldık.

1. Ön Çalışma Şartı
Logo tasarımı sürecinde hazırlanılacak olan eskizler bu süreç içerisinde atılacak en önemli adımlardan biridir. Hazırlanan bu eskizler logoyu somutlaştırmadan önce ortaya atılacak fikirlerin ve düzenlemelerin hızlı gerçekleştirilip ve alternatiflerin çoğaltılması konusunda faydalı olacaktır.

Logoyu somutlaştırmadan önce çizilmiş bir eskiz - iskelet çalılşma.
Logoyu somutlaştırmadan önce çizilmiş bir eskiz – iskelet çalılşma.

Bu iskelet tasarımlar kalem kağıt kullanılarak hazırlanan karalamalardan yada her hangi bir grafik programı kullanılarak  yapılan çalışmalardan oluşabilmektedir. Logo tasarımı yapmakta olan etkili bir grafik tasarımcı logonun ön çalışma sürecinde daha fazla vakit geçirmektedir.
(daha&helliip;)

Apple Logosunun Evrimi ve Geçmişi

İlk Tasarlanan Apple Logosu | Newton Crest 1976 – 1976
Apple markasına ait ilk logo tasarımı Ronald Wayne tarafından 1976 tarihinde tasarlanmıştır. Logo tasarımında ağacın altında oturmakta olan Isaac Newton’un sırtını yasladığı ağacın üzerinde sallanmakta olan elmaya vurgu yapılmıştır. Apple markası bu logo tasarımını sadece 1976 yılında yani 1 yıl süre ile kullanmıştır. Logonun adı ise Newton Crest olarak geçmektedir.

Apple için hazırlanan ilk Logo Tasarımı - 1976 Ronald Wayne
Apple için hazırlanan ilk Logo Tasarımı – 1976 Ronald Wayne

(daha&helliip;)

Logo-tasarim.net Yayında

Merhaba,

12.12.2012 tarihinde logo-tasarim.net’i açmış bulunmaktayız, logo-tasarim.net’in genel amacı ve yayın hayatındaki gaye kişi ve kurumları logo, amblem ve kurum kimliği tasarımı konularında ileri düzeyde ve global tasarım standartlarına bağlı olarak bilgilendirmek. Bu sayede kurum ve kuruluşlar kendi sektörlerinde kurumsallaşmanın getirdiği avantajları kurum içine ve dışına yansıtırken kurum kimliklerini de ortaya rahatça koyabilecekleri makaleler paylaşacağız. Hazırlayacağımız makalelerde bazıları şu konuları içerecektir, Logo ve Amblem Nedir ?, Logo’nun Kuruluş İçin Önemi, Logo Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Tipografi Logolar ve Avantajları, Logonuz Çalıntı Olabilir, konularını ele alacağız.